ITECO - ITECO - profesionál v oblasti pletenín a laminácieITECO - ITECO - profesionál v oblasti pletenín a laminácie

profesionál
v oblasti pletenín
a laminácie

Automotiv

textilné materály

pre automobilový priemysel

Pleteniny

výroba okrúhlych

a lineárnych pletenín

Laminácia

plameňová laminácia tkanín, pletenín, koženky

Ďalšie aplikácie

- obuvníctvo

- výroba koženky

- nábytkárstvo